Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Εκλογικό Επίδομα ΤΕΛΟΣ!


Καταργήθηκε το Εκλογικό Επίδομα των Αστυνομικών , Πυροσβεστών και Λιμενικών

Δημοσιευμένο στο : PoliceNET
Τετάρτη, 29 Φεβρουάριος 2012
eklogiko_telosΜε το άρθρο 3 παρ. 2 του Νομοσχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή με τίτλο "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012" , καταργήθηκε το Εκλογικό Επίδομα των Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών.
Ειδικότερα στο άρθρο 3 παρ. 2 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α' 116) ορίζεται ότι "2.  Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 20 του ν.2386/1996(Α΄43), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το µέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή κατά το µέρος που ρυθµίζει θέµατα που διέπονται από αυτό, καταργούνται."

Συγκεκριμένα  η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν.2386/1996 όριζε :
"3. Στο αστυνομικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την έκτακτη απασχόλησή του σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική περίοδο χορηγείται επίδομα , το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή Υπουργική Απόφαση των  Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης".
Η παράγραφος 9 αφορούσε το Λιμενικό Σώμα για το οποίο επίσης καταργείται.
Θα λάβουν εκλογικό επίδομα, οι λειτουργοί και υπάλληλοι των υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, επίσης θα δοθεί και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών.
Το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα γίνει με την υπερεργασία των αστυνομικών κατά την περίοδο αυτή. Εννοούμε τη φρούρηση των Εκλογικών Τμημάτων, την περιφρούρηση των προεκλογικών εκδηλώσεων των υποψηφίων και μάλιστα σε εποχές με την αγανάκτηση του λαού να έχει φτάσει στα όριά της.
01.03.2012:Το Νομοσχέδιο δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ.
Το παραπάνω νομοσχέδιο έγινε Νόμος του Κράτους με αριθμό 4051 αφού δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α-40 την 29.02.2012
Διαβάστε το ΕΔΩ.
Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012
Άρθρο 3 παρ. 2
Το άρθρο 131 του π.δ. 96/2007 (Α' 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 131
1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, καθώς και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά.
Ειδικά για τους λειτουργούς και υπαλλήλους των υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, η ανωτέρω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500) εφάπαξ.
Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ (25.000.000).
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996 (Α' 43), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει έματα που διέπονται από αυτό, καταργούνται.
3. Πέραν των ανωτέρω ρητά αναφερομένων δικαιούχων, δεν επιτρέπεται η χορήγηση της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε άλλες κατηγορίες λειτουργών ή υπαλλήλων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η διπλή καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στον ίδιο λειτουργό ή υπάλληλο».
ΠΗΓΗ: http://www.policenet.gr/portal/arthra-dimosieymata/nomiki-enhmerosi/29022012-4108.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου